OFERTA

W związku ze skutkami pandemii COVID-19, obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, powszechnie znana jako Tarcza Antykryzysowa. 

 

Nasza profesjonalna kadra, zaznajomiona z najnowszymi przepisami pomoże klientom: chronić ich działalność gospodarczą, wybrać najrozsądniejszą drogę w przypadku decyzji o preferowanych warunkach rozliczenia podatków w CIT i PIT, skorzystać z oferowanych przez Państwo środków i rozwiać wątpliwości. Kancelaria Momot odpowiada na pytania związane z tarczą antykryzysową: 

jak prawidłowo odczytać ustawę? 

kogo dotyczy? 

kto może z niej skorzystać? 

jak ubiegać się o pomoc? 

jaką kwotę można otrzymać w ramach pomocy? 

jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? 

jak zmieniły się terminy wpłat, zeznań i deklaracji w PIT i CIT? 

jakie inne terminy (np. sprawozdań finansowych) uległy zmianom, a jakie odroczeniu? 

jakie zmiany zaszły w prawie pracy? 

Zaciągnięcie kredytu we frankach wiąże się z wysokim ryzykiem nieprzewidywalnych wahań waluty. Mimo podpisanego oświadczenia, wiele osób nie zostało odpowiednio i wystarczająco dokładnie poinformowanych przez banki, o zagrożeniach takiej umowy. 

Dlatego warto ubiegać się swoich praw. 

Nasi prawnicy zadbają o każdy szczegół procesu, podchodząc do każdej sprawy indywidualnie dokonując: 

analizy i weryfikacji umowy bankowej – czy może być stwierdzona jej nieważność? 

sprawdzenia czy bank stosował klauzule niedozwolone? 

reklamacji bankowej 

składając pozew indywidualny i prowadząc sprawę w sądzie 

udzielając pomocy w odzyskaniu nadpłaconych pieniędzy, zwrot różnicy płaconych rat (do 10 lat) 

uwolnienia się od krzywdzącej dla klienta umowy

Oferujemy kompleksową i fachową pomoc przy: 

zakładaniu i rejestracji Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym 

stałych zleceniach lub doraźnej współpracy z kancelarią 

analizie, formułowaniu i opiniowaniu m.in. umów, dokumentów, pism, czy projektów klienta 

przekształcaniu się Spółek – przy ich podziałach, przejęciach lub łączeniach 

doradzaniu w zakresie prawa pracy, prawa handlowego i gospodarczego 

windykacji niezależności 

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy i profesjonalną obsługę prawną od doradztwa i sporządzania umów, po prowadzenie spraw klientów w procesie sądowym, egzekucyjnym upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ponadto reprezentujemy klienta w negocjacjach, arbitrażu, czy na drodze postępowania administracyjnego przed sądami i organami podatkowymi. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę w zakresie problematyki Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

stałe lub doraźne doradztwo prawne 

obsługa poszczególnych organów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (także obsługa posiedzeń Walnych Zgromadzeń, czy Rad Nadzorczych) 

opracowanie statutów, regulaminów, uchwał organów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (pomoc w tworzeniu aktów regulujących) 

rozwiązywanie spraw członkowsko – mieszkaniowych (prowadzenie i opiniowanie) 

rozwiązywanie spraw dotyczących: regulacji statusu prawnego gruntów (m.in. zasiedzenia, ustanowienia służebności), opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, korzystania z nieruchomości wspólnych i inne 

dochodzenie praw w sporach z deweloperami (m.in. w przypadkach wadliwości budynków)

windykacja należności i procesy inwestycyjne 

profesjonalna obsługę w postępowaniu sądowym i administracyjnym 

Nasza kadra, przy zachowaniu pełnej poufności i dyskrecji, zadba o każdy element w trosce o dobro klienta i bez zbędnych opóźnień: 

sporządzenie pozwu i wniesienie opłaty 

wnioski dowodowe 

dostosowanie najodpowiedniejszej taktyki na sali rozpraw do indywidualnych potrzeb 

zadbanie o możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy na rzecz swojego klienta (orzeczenie o winie, czy ewentualnej alimentacji, opieka nad małoletnimi, i inne) 

Pomożemy Państwu zadbać o Wasze interesy.