Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

W obszarze opieki nad nieruchomościami pragniemy w szczególny sposób zapewnić pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Nasze działania dotykają różnych płaszczyzn codziennego nadzorowania ich funkcjonowania, m.in.:

  • uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach organów wspólnot,
  • stałego doradztwa,
  • monitorowania wszelkich umów zawieranych przez Klienta,
  • przeprowadzania mediacji lub realizowania opieki w postaci zastępstwa procesowego (w sytuacjach spornych),
  • sporządzania niezbędnych opinii, dokumentów oraz aktów prawnych,
  • prowadzenia negocjacji w imieniu wspólnoty,
  • stałej opieki nad płynnością finansową (sprawna egzekucja długów, sprawy o eksmisję, wezwania do zapłaty, etc.).

Monitoring płatniczy

Działania prewencyjne, w których pomagamy, to przede wszystkim sumienne zabezpieczenie regularnych wpłat czynszowych. Dla ogólnego stanu i funkcjonowania obiektu mieszkalnego jest to kwestia niezwykle ważna, pozwalająca na uregulowanie wszelkich należności. Dyscyplinowanie dłużników może odbywać się np. poprzez umieszczenie na różnego rodzaju wnioskach i wezwaniach pieczęci prewencyjnej naszej Kancelarii.

Windykacja

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami Kancelaria Momot z Warszawy występuje w imieniu swoich Klientów i podejmuje dialog z dłużnikiem. Staramy się uregulować wszelkie należności czynszowe na drodze polubownej, jednak w przypadku braku efektywności takich działań kierujemy sprawę do odpowiednich instancji. Współpraca z Kancelariami Komorniczymi pomaga nam w zwiększaniu skuteczności egzekwowania należności.

Spory i reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej

Niekiedy interesy Wspólnoty Mieszkaniowej trafiają na wokandę. Adwokaci i radcowie z Kancelarii Momot podejmą się reprezentowania Państwa przed sądami. Dotyczy to zarówno postępowań związanych z roszczeniami wobec wykonawców robót budowlanych i porządkowych, dostawców mediów, jak i roszczeniami osób trzecich do nieruchomości będącej w posiadaniu Wspólnoty.

Jesteśmy w stanie uczestniczyć w przygotowywaniu wszelkich umów – przede wszystkim tych, które dotyczą prac zleconych różnym wykonawcom budowlanym. Możemy też podjąć się próby wynegocjowania nowych warunków współpracy podmiotu z reprezentowaną przez nas Wspólnotą.

Pomoc adwokata i radcy prawnego z Warszawy to również reprezentowanie w postępowaniach wynikających z zapisów ujętych w prawie administracyjnym lub budowlanym.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405