Rozwód

W przypadku prowadzenia spraw rozwodowych niezwykle ważne jest indywidualne podejście i troska o dobro Klientów oraz ich dzieci. Dlatego też współpraca z warszawską kancelarią Momot pozwoli Państwu zapoznać się z różnymi aspektami towarzyszącymi tego typu czynnościom prawnym. Bardzo często uczestniczymy w następujących sprawach:

  • rozwodowych (m.in. rozwód z orzekaniem o winie lub wniosek o eksmisję małżonka),
  • alimentacyjnych (dotyczących zarówno zatwierdzenia wysokości alimentów, jak i wniosków z prośbą o ich obniżenie),
  • pozwalających na ustalenie ojcostwa,
  • dotyczących praw i władzy rodzicielskiej (ustalenie szczegółów związanych z kontaktem z dzieckiem), a nawet ubezwłasnowolnienia
  • związanych z koniecznością podziału majątku wspólnego małżonków (rozliczenie nakładów oraz ustalenie udziałów obu stron).

Doradztwo w sprawach rodzinnych - rozwód, czy separacja?

Jedną z podstawowych czynności i usług świadczonych przez warszawską Kancelarię Momot są porady. Wówczas jesteśmy w stanie zapoznać się ze szczegółami stanowiącymi wyraźne przesłanki dla separacji lub wszczęcia procedury rozwiązania związku małżeńskiego. Staramy się ocenić, które z tych wyjść będzie najbardziej korzystne i owocne dla Klienta. Istnieje wyraźne różnice, które każą nam oddzielić od siebie rozwiązanie małżeństwa i separację. Adwokat z warszawskiej Kancelarii Momot w obu przypadkach służy zarówno poradą, jak i pełną opieką prawną. Warto więc sumiennie przyjrzeć się okolicznościom i ocenić, które rozwiązanie będzie dla rodziny najlepszym wyjściem.

Nowy związek

Radca prawny lub adwokat z Kancelarii Momot wprowadzi Państwa w konsekwencje poszczególnych decyzji. Rozwód wiąże się przede wszystkim z trwałym rozstaniem i orzeczeniem potwierdzającym ustanie zawiązku małżeńskiego. To również szereg pozostałych spraw wynikających z zależności finansowych oraz koniecznością przydzielenia opieki nad potomstwem. Jednak stwarza również możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego.

W przypadku separacji taka sposobność nie istnieje, jednak z racji na jej charakter możliwe jest przywrócenie „ważności” obecnego związku.

Czy powód jest ważny?

Przesłanki są kolejnym elementem pozwalającym nam rozróżnić postępowanie rozwodowe od separacyjnego. Należy pamiętać, że decyzja o tymczasowym rozstaniu potwierdzona przez orzeczenie sądowe nie wymaga udowodnienia – jest ona wynikiem wolnej woli małżonków. W przypadku spraw rozwodowych bardzo ważne jest przedstawienie merytorycznych argumentów, które odniosą się do poszczególnych zapisów z Kodeksu. Pomoc prawnika pozwoli na przygotowanie pozwu, uargumentowanie podejmowanych działań i czynności prawnych, jak również skonkretyzowanie oczekiwań względem opieki nad nieletnim potomstwem, alimentami oraz podziałem majątku.

Koszty postępowania

Oczywistym jest, iż rozstania małżonków nie można przeliczać na koszty. Nie można jednak ukrywać, że zarówno rozwód, jak i separacja wiążą się z nimi. Warto wiedzieć, iż zgodność obu stron jest podstawą do tego, aby wszystkie czynności prawne zakończyć w jak najkrótszym terminie i przy jak najmniejszych kosztach. W przypadku braku zgodności należy liczyć się przede wszystkim z dłuższym okresem proceduralnym (dotyczy to przede wszystkim rozwiązania związku).

Pełna opieka prawna

Ze względu na wszystkie powyższe aspekty oraz te, które wynikają z bardzo indywidualnych zależności i charakteru spraw, niezbędna w takich sytuacjach jest pełna opieka prawna. Niezależnie od tego, czy to Państwo pragną wnieść pozew, czy też są stroną odpowiadającą na wniosek współmałżonka – nasza obsługa pomoże w takiej kwestii zatroszczyć się zarówno o wspólny majątek, jak i wiele dodatkowych aspektów wynikających z charakteru życia rodzinnego.

Szczególną trudnością może być orzekanie o winie, które wymaga przygotowania odpowiednich podstaw prawnych, dokumentacji oraz argumentów. Jednak bardzo często jest to konieczność, jeżeli sytuacja ekonomiczna jednego z małżonków na skutek rozwodu ulega znacznemu pogorszeniu i pragnie on żądać od partnera wynagrodzenia alimentacyjnego.

Pomagamy także w kwestiach formalnych, które bardzo często dotyczą m.in. chęci powrotu do poprzedniego nazwiska. Przygotowujemy wówczas odpowiedni wniosek, który powinien zostać przedłożony kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

Najważniejszą kwestią związaną ze współpracą z adwokatem jest fakt, iż postępowania przeciwnej strony nie będą dla Państwa zaskoczeniem. Skuteczna obrona jest w takich sytuacjach niezbędna. Również sporządzanie pism, wniosków oraz wszelkie rodzaju opinii nie jest obowiązkiem Klienta, ale czynnością podejmowaną przez prawnika. Wszelkie procedury i postępowanie związane ze sprawą nie będą owiane niepewnością, ale na bieżąco konsultowane z adwokatem lub radcą prawnym.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405