Prawo rodzinne

Konsultacje i czynności podejmowane przez warszawskich adwokatów z zakresu prawa rodzinnego dotyczą codzienności wielu naszych Klientów. Zakres naszych działań pozwoli Państwu skorzystać ze wsparcia w różnych sytuacjach, m.in. związanych z:

 • rozwodem,
 • separacją,
 • postępowaniem alimentacyjnym,
 • podziałem majątku lub uznaniem jego rozdzielności,
 • ustaleniem, zaprzeczeniem, potwierdzeniem lub przysposobieniem ojcostwa,
 • określeniem praw rodzicielskich (w tym także pozbawieniem władzy rodzicielskiej).

Opieka prawna nad rodziną

Najczęściej podejmujemy się spraw związanych z rozwodami lub postępowaniem separacyjnym. Wówczas staramy się dokładnie zapoznać naszego Klienta z przebiegiem i konsekwencjami podejmowanych działań. Mamy na uwadze zarówno jego dobro, jak i zabezpieczenie finansowe potomstwa. W takim kontekście pojawiają się także problemy związane z alimentami – tak tymi, które powinny być łożone na dzieci, jak również tymi, które sąd przyznał jednemu z małżonków (już po uzyskanym rozwodzie). Wówczas występujemy w imieniu naszych Klientów dbając o pełną egzekucję ich praw.

Dziecko w systemie prawa

Nie istnieje osobna gałąź i kodeks, który w szczególny sposób uwzględniałby potrzeby, przywileje, prawa oraz postępowanie w sprawach związanych z nieletnimi. Dlatego też w różnych sytuacjach należy powierzyć prowadzenie sprawy dobremu adwokatowi, który będzie w stanie zatroszczyć się o interesy dziecka. Dotyczyć to może m.in. porad związanych z rodzinami zastępczymi, adopcjami, opieką rodzicielską, edukacją, wyjazdami małoletnich za granicę oraz podejmowaną przez nich pracą. W każdej sytuacji otrzymają od nas Państwo poradę, obszerne wyjaśnienia oraz wsparcie w postaci przygotowania dokumentacji, wniosków lub reprezentowania interesów nieletniego.

Aspekt majątkowy

Nie można pominąć kwestii finansowej, która również jest związana z prawem rodzinnym. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania testamentów oraz uczestniczenia w sprawach z nimi związanych. Naszą pełną opieką obejmujemy sytuacje, w których należy dokonać:

 • stwierdzenia nabycia spadku (jego przyjęcie lub odrzucenie),
 • zabezpieczenia spadku,
 • obalenia lub podważenia testamentu,
 • zrzeczenia się praw do dziedziczenia po zmarłym,
 • zatwierdzenia zachowku
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405