Prawo pracy

Rozwój kariery zawodowej jest uzależniony i nieodłącznie związany z prawem pracy. Niestety, wiele osób nie jest świadomych swoich praw i obowiązków. Dlatego też w codziennych sytuacjach często spotykamy się z konfliktami, nieporozumieniami na płaszczyźnie relacji pracodawca-pracownik, których jednak można uniknąć.

Pomoc adwokata z warszawskiej Kancelarii to przede wszystkim możliwość skonsultowania się, zasięgnięcia porady. Nasze wsparcie to propozycja skierowana zarówno do Pracodawców, jak i Pracowników. Może ona dotyczyć następujących kwestii i regulacji:

  • konstruowania i sporządzania umów,
  • reprezentowanie firmy w mediacjach ze związkami zawodowymi,
  • nadzorowanie zwolnień grupowych oraz indywidualnych,
  • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych,
  • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na przywrócenie do pracy,
  • ochrona interesów Klienta w trakcie spraw związanych z: mobbingiem, dyskryminacją lub ochroną dóbr osobistych.

Warto jednak wspomnieć, iż opieka Kancelarii to również pomoc w innych sytuacjach.

Czas pracy

Jedną z podstawowych płaszczyzn, na których wsparcie adwokatów i radców prawnych z warszawskiej Kancelarii okaże się niezbędne jest opisanie czasu pracy. Przygotowywane i podpisywane przez obie strony umowy muszą precyzyjnie określać zarówno wymiar, system, jak i charakter pełnionych obowiązków. Od niego bowiem zależą inne regulacje – związane m.in. z długością i częstotliwością przerw oraz kryterium oceny wydajności i efektywności. W przypadku systemu zadaniowego jest to niezwykle ważne i powinno się opierać na skrupulatnie opisanych klauzulach.

Czas wypoczynku

Prawo pracy, opierając się na paragrafach KP, pozwala sięgać po różne narzędzia postępowania i regulować wiele wewnętrznych procedur. Dotyczy to również okresu wypoczynkowego, czyli przysługujących płatnych dni urlopowych. Wszystkie regulacje z tym związane mogą być kontrolowane i monitorowane przez naszego radcę prawnego. Dotyczy to również merytorycznego wsparcia sytuacji, które sięgają po takie środki, jak odwołanie z urlopu wypoczynkowego lub tworzenia planu urlopowego.

Istotną kwestią są również urlopy bezpłatne i macierzyńskie, które w przeciwieństwie do tradycyjnych podlegają innym systemom i procedurom wynagrodzenia.

Wynagrodzenia finansowe

W przypadku kwestii związanej z wynagrodzeniami i sprawami finansowymi pomoc Kancelarii Momot z Warszawy to troska zarówno o interesy pracodawców, jak i samych pracowników.

Pierwsza z wymienionych grup jest zobowiązana do określenia w zawieranej umowie konkretnej kwoty wynagrodzenia – zgodnej z charakterem pracy i obowiązującą płacą minimalną. Jednak radcowie prawni bardzo często pomagają również w przypadku przygotowania regulacji związanych z funduszami świadczeń socjalnych – mogą to być ogólne rozporządzenia, jak i konkretne zasady określające normy dysponowania środkami. Istotna jest także kwestia odpowiedzialności osób zatrudnionych za mienie firmowe. Prawo pracy pozwala regulować takie warunki współpracy.

Konflikty, sprawy sądowe

W przypadku spraw, których zakończenie nie jest możliwe na drodze polubownej, istnieje często konieczność rozstrzygnięcia ich na wokandzie. Wówczas adwokaci kancelarii Momot zajmą się przygotowaniem dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich, niezbędnych raportów i wniosków.

Podejmiemy się również reprezentowania Klientów w sprawach o mobbing lub dyskryminację. W Państwa imieniu ubiegamy się o odszkodowania wynikające z różnych okoliczności – także wypadku przy pracy.

Uczestnictwo naszych adwokatów w procesach związanych z restrukturyzacją i zmianą organizacji sposobu zatrudnienia pozwoli Państwu zyskać pewność, że wszystkie działania będą zgodne z paragrafami prawa pracy.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405