Prawo karne

Dla przebiegu i ostatecznego rezultatu czynności proceduralnych niezwykle ważne jest przygotowanie i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami sprawy już na pierwszych jej etapach. W szczególny sposób warunek ten dotyka prawa karnego, w zakresie którego pomocy udzieli Państwu adwokat z naszej warszawskiej Kancelarii.

Przygotowanie

Podstawą jest postępowanie przygotowawcze, czyli pierwsza styczność z podejrzeniem o czyn zabroniony, który może również przybrać charakter czynu przestępnego. Wnikliwa analiza sytuacji oraz dokumentacji pozwoli jeszcze przed przekazaniem sprawy na wokandę podjąć konkretne kroki w celu jej rozwiązania.

Wyjaśnienie okoliczności, motywu oraz wszystkich czynników mających wpływ na przebieg wydarzeń – to wszystko musi zostać uwzględnione. Pomoc adwokata pozwoli uporządkować dokumentację, wnioski, opinie oraz odpowiednio przygotować się do kolejnych etapów wynikających z prowadzonych czynności prawnych.

Na tym etapie mogą Państwo liczyć na:

 • opiekę w trakcie przesłuchania (zarówno pokrzywdzony, jak i podejrzany powinni zostać w pełni poinformowani o przysługujących im prawach, z których na etapie postępowania przygotowawczego mogą korzystać);
 • pomoc w trakcie składania wyjaśnień;

Pozostałe czynności prawnika uzależnione są od charakteru oskarżenia oraz współpracy z konkretną stroną konfliktu.

W przypadku pokrzywdzonego może to być m.in.:

 • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • pełnomocnictwo lub sporządzenie wniosku i dokumentacji z prośbą o skierowanie sprawy do mediacji.

Podejrzany może zaś liczyć na:

 • pełen udział prawnika w postępowaniu;
 • konieczność sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • przygotowanie wniosku o umorzenie.

Rozprawa i wyrok

W momencie, kiedy Prokurator przygotuje akt oskarżenia i przekaże go do Sądu, rozpoczyna się postępowanie sądowe. Ma ono na celu ostateczne rozwiązanie sprawy. Jednak, aby tak jak pozostałe filary prawa karnego, również i na tym szczeblu wszystkie kroki przebiegały zgodnie z obowiązującą literą prawa oraz z korzyścią dla dobra Klienta, należy skorzystać z pomocy adw. Sylwii Wiśniewskiej-Momot.

Adwokat z Kancelarii Momot z Warszawy podejmie się opieki nad Państwa sprawą – niezależnie od tego, czy będzie to strona oskarżenia, czy też obrony. Na tym etapie bardzo wyraźnie widoczna jest różnica strategii.

W przypadku pokrzywdzonego będzie to:

 • pełnomocnictwo,
 • udział w postępowaniu,
 • przygotowanie wszelkich środków odwoławczych.

Paragrafy prawa karnego dotyczące oskarżonego umożliwiają adwokatom m.in.:

 • udział w postępowaniu,
 • sporządzanie różnego rodzaju wniosków ( także o umorzenie lub związanego z odwołaniem od wyroku zaocznego.

Realizacja wyroku

Ostatnim filarem prawa karnego jest postępowanie wykonawcze. Tutaj również czynności podejmowane przez adwokata są bardzo znaczące dla sposobu egzekucji wyroku oraz terminu jego wykonania. Na tym etapie istnieje możliwość:

 • wystąpienia z wnioskiem o odroczenie kary pozbawienia wolności,
 • wystąpienie z prośbą o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • uzyskania zgody na przedterminowe zwolnienie.

We wszystkich sytuacjach opieka naszej Kancelarii pozwoli przygotować odpowiednią dokumentację oraz sporządzić niezbędne wnioski.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405