Prawo cywilne

Nasze działania w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego obejmują opiekę opartą na trzech, podstawowych filarach. Są nimi: doradztwo, zastępstwo procesowe oraz przygotowanie dokumentacji. W ramach takiej obsługi mogą Państwo liczyć na:

 • możliwość wyjaśnienia obecnej sytuacji prawnej (konsultacje z prawnikiem, doradztwo),
 • przygotowanie umów, projektów dokumentacyjnych, wśród których wymienić należy:
  • wszelkiego rodzaju umowy (leasingu, dzierżawy, o dzieło, kupna-sprzedaży, kredytu, etc.)
  • przygotowanie wezwań przedsądowych (np. do zapłaty zobowiązania),
  • sporządzenie merytorycznych wniosków, opinii prawnych, pozwów, ugód, etc.,
  • opiniowanie i ocena różnego rodzaju dokumentów,
 • reprezentowanie Klienta (zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w trakcie rozprawy).

Konsultacje z adwokatem

Pierwszym i fundamentalnym działaniem jest zapoznanie się ze szczegółami sprawy. Niezależnie od tego, czy dotyczy ona własności, prawa do użytkowania danej nieruchomości lub nieruchomości, spraw spadkowych (w tym także testamentowych), postępowania egzekucyjnego czy też innych czynności prawnych – mogą Państwo liczyć na naszą pełną dyspozycyjność i kompleksowe porady.

Zastępstwo adwokackie

Istotną kwestią dla Klientów Kancelarii Momot z Warszawy jest także możliwość skorzystania z pełnego zastępstwa procesowego. Jest to przede wszystkim pewność, że przebieg rozprawy nie będzie dla Państwa zaskoczeniem oraz że Państwa interesy i stanowisko będą dobrze reprezentowane w sądzie. W ramach tej usługi podejmujemy również dialog z przeciwną stroną oraz pomagamy naszym Klientom wykonać zapadłe w sprawie orzeczenia.

Strona formalna

W trakcie jakiegokolwiek postępowania, a w szczególności tego, które dotyczy spraw związanych z prawem cywilnym, nie można bagatelizować konieczności przygotowania merytorycznych, pełnych wniosków, które w odpowiednim terminie zostaną dostarczone poszczególnym instancjom. Radca prawny oraz adwokat z naszej Kancelarii podejmą się opieki nad Klientem, związanej bardzo często z pełnym przygotowaniem do sprawy. Dotyczy to także konieczności wniesienia apelacji lub odwołania od zapadłej decyzji.

Bierzemy również udział w czynnościach notarialnych.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405