Obsługa prawna spółek prawa handlowego i przedsiębiorców

Usługi naszej warszawskiej kancelarii w aspekcie pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców to działania i współpraca z Klientami oparta na kilku podstawowych filarach. W ten sposób pragniemy nie tylko odpowiedzieć naszymi działaniami na potrzeby branży oraz jej sposób działania, ale też wspierać Państwa w każdej sytuacji związanej z prawem handlowym. Może to być m.in.:

  • stała lub jednorazowa opieka (np. w formie doradztwa),
  • wsparcie w trakcie zakładania własnej działalności gospodarczej (przygotowanie dokumentacji, rejestracja spółki, sporządzenie umów, statutów oraz regulaminów, etc.),
  • merytoryczne doradztwo w trakcie kluczowych transakcji (także podczas nabywania nowych udziałów),
  • pomoc podczas przekształcania spółki,
  • przygotowania i sprawdzanie umów, kontraktów, etc.,
  • reprezentowanie Klientów oraz ich interesów – zarówno w postępowaniach przedsądowych, jak i w trakcie rozpraw,
  • usługi windykacyjne.

Długotrwała współpraca

Działalność firm to nie jednorazowe przedsięwzięcie, ale wieloletnie realizowanie strategii oraz biznesowych działań. Współpraca z partnerami, pozyskiwanie nowych inwestorów, docieranie do szerszego grona Klientów – to wszystko wiąże się z miesiącami, a nawet latami ciężkiej pracy. Dlatego też pragniemy, aby działania naszych adwokatów i radców prawnych pozwoliły Państwu współpracować z jednym podmiotem, który w pełni zaangażuje się w sprawy i profil działalności przedsiębiorstwa. Taka dyspozycyjność z naszej strony to gotowość do natychmiastowych działań oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych. W ramach takiej obsługi prawnej jesteśmy w stanie podjąć się kontroli wszystkich procedur, opieki nad zarządem firmy, fundacji lub organizacji, etc.

Wszystkie działania wynikają z indywidualnego charakteru współpracy oraz potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy. Dotyczy to również reprezentowania Państwa interesów w sporach oraz podczas negocjacji biznesowych.

Dobry początek

Drugim filarem naszej obsługi prawnej związanej z branżą biznesową jest wsparcie podczas zakładania i tworzenia spółek. Takie przedsięwzięcie wiąże się z szeregiem czynności prawnych, koniecznością rejestrowania działalności w poszczególnych rejestrach. Warto wówczas wesprzeć się wiedzą i przygotowaniem prawnika, który nie tylko zatroszczy się o merytoryczność wszystkich dokumentów, ale również ich dostarczeniem do konkretnych instytucji i urzędów.

Pierwsze kroki to także obowiązek przygotowania audytów, regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów, które będą porządkowały codzienną pracę przedsiębiorstwa. Doświadczony radca prawny z kancelarii Momot z Warszawy zajmie się tego typu dokumentacją i przygotuje ją dla Państwa.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że początek jest też często związany z zakupem spółki lub fuzją biznesową. Również w takich przedsięwzięciach jesteśmy w stanie uczestniczyć i zabezpieczać je od strony formalnej.

Odzyskiwanie należności

Niekiedy współpraca z Klientami i Kontrahentami nie układa się według wcześniej ustalonych reguł. Żadne przedsiębiorstwo nie powinno godzić się na straty, które nie wynikają z jego błędów i nieprawidłowo podejmowanych czynności. Dlatego też obsługa prawna warszawskiej kancelarii Momot obejmuje również windykację należności. Występujemy w Państwa imieniu dbając zarówno o zgodność wszystkich procedur z obowiązującą literą prawa, jak i o odpowiednie tempo podejmowanych czynności. Pragniemy, aby pozwoliły one w jak najkrótszym czasie i przy minimalnych kosztach odzyskać dług. Sposób naszej pracy zależy przede wszystkim od otwartości i chęci współpracy ze strony dłużnika. W przypadku zaistnienia takiej konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić badania terenowe obejmujące weryfikację jego środków, wpływów oraz sprawdzające wartość majątku dłużnika. Na podstawie przygotowanych analiz podejmujemy kolejne kroki. Celem jest dla nas przede wszystkim troska o utrzymanie płynności finansowej Państwa firmy.

Organizacja pracy

Obsługa prawna firm dotyczy również wszystkich aspektów wynikających z organizacji pracy, kosztów zatrudnienia oraz tych działań, których poprawność powinna być weryfikowana poprzez poszczególne paragrafy prawa pracy.

Ochrona własności intelektualnej

Działalność poszczególnych firm, organizacji oraz instytucji w szczególny sposób wiąże się z twórczością. Opieka naszej Kancelarii obejmuje więc także troskę o własność intelektualną, prawa autorskie, jak i wykorzystanie – zgodnie z literą prawa – znaków towarowych. Pozwoli to Państwu zabezpieczyć działalność przed szkodliwymi kampaniami konkurencji oraz zadbać o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w tym zakresie.

Inne usługi

Powyższe zagadnienia są jedynie niewielkim fragmentem pełnej obsługi prawnej, świadczonej przez naszą Kancelarię. Firmy i przedsiębiorstwa mogą liczyć na naszą pomoc również w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii (umowy z sektorem IT, ochrona danych), zamówień publicznych, prawa podatkowego oraz wsparcia w trakcie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Nie zwlekaj!

Zgłoś sprawę

lub skontaktuj się z nami:

address

Kancelaria Prawna Radca Prawny
Sławomir Momot

ul. Mickiewicza 63 lok. 108 01-625 Warszawa

mail

slawomir.momot@kancelariamomot.pl

phone

+48 662 547 653

phone

+48 606 689 405